Curriculum Vitae

Kjell Inge Tomren

Personlige opplysninger

Sammendrag av kvalifikasjoner

1981 - 1985 Sivilingeniør utdanning, NTH (nå NTNU), Trondheim, Avdeling for elektroteknikk og datateknikk, Teleteknikk

1985 - 1988 Teledirektoratets forskningsavdeling, Kjeller. Ansatt som forsker. Arbeidet innenfor fagområdene digital talekoding og maskinvare for digital signalbehandling.

1988 - 1991 Statens DataSentral a.s, Oslo. Ansatt som konsulent, datakommunikasjon. Arbeidet med programvare for kommunikasjon mellom PCer og stormaskiner fra BULL. Gruppeleder.

1991 - 1992 Ulstein Marine Electronics a.s, Ålesund, Ansatt som senioringeniør. Utviklet kommunikasjonsmodul for distribuert, sanntids operativsystem og brukergrensesnitt for grafiske betjeningspaneler.

1992 - 1997 Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole, Ålesund. Ansatt som høgskolelektor. Underviste ingeniørstudenter i fagene Datateknikk II (C-programmering), Digital signalbehandling, Elektronikk II og Lyd- og bildebehandling. Utviklet og underviste kurs om Internett i regi av senter for etter- og videreutdanning. Studieleder for Telematikk og Data.

1997 - 1999 IogM Reklamebyrå AS, Ålesund. Ansatt som konsulent/prosjektleder med ansvar for interaktive medier.

1999 - 2007 Tafjord Mimer AS (eks Mimer AS), Ålesund. Ansatt som prosjektleder og storkundeansvarlig. Ansvar for utvikling av webløsinger og kommunikasjonsløsninger.

Utdannelse

1967 - 1976 Haramsøy barne- og ungdomsskule, Haramsøy, Grunnskole

1976 - 1979 Volda gymnas, Volda, Reallinje

1981 - 1985 Norges Tekniske Høgskole, nå NTNU, Trondheim, Sivilingeniørstudium ved avdeling for elektroteknikk og datateknikk, Linjen for elektroteknikk i 1985. Hovedoppgaven i faget Teleteknikk var foreslått av Teledirektoratets forskningsavdeling, TF og omhandlet Optimalisering av delbåndskoder ut fra perseptoriske kriterier. Sjefingeniør Jon Emil Natvig ved Televerkets forskningsavdeling, TF var veileder for oppgaven.

Yrkeserfaring

1979 Ørsta Stålindustri A/S, Ørsta, Sommerjobb, mekanisk industri.

1980 - 1981 Møre Lenestolfabrikk A/S, Ørsta, Pusseverkstedet, møbelindustri.

1985 - 1988 Teledirektoratets forskningsavdeling, Kjeller. Ansatt fra 1. juli 1985 til 19. august 1988. Først som forsker 3, deretter som forsker 2 fra 1. februar 1988. Arbeidet innenfor fagområdene digital talekoding og maskinvare for digital signalbehandling. Ansvarlig for oppfølging av utviklingskontrakter med ELAB. Driftsansvarlig for to microVAX minimaskiner.

1988 - 1991 Statens DataSentral a.s, Oslo. Ansatt i SDS fra 2. august 1988 til 31. juli 1991 som konsulent, datakommunikasjon. Arbeidet i en gruppe som utviklet kommunikasjonsprogramvare for IBM PC og PS/2 og SINTRAN og Unix minimaskiner under navnet INFO-LINK. Ansvaret for utvikling av produkter under Unix. Gruppeleder for INFO-LINK-gruppen fra 12. mars 1990.

1991 - 1992 Ulstein Marine Electronics a.s, Ålesund. Ansatt som senioringeniør. Utviklet kommunikasjonsmodul for distribuert sanntids operativsystem og brukergrensesnitt for grafiske betjeningspaneler

1992 - 1997 Møre og Romsdal Ingeniørhøgskole/Høgskolen i Ålesund. Ansatt som høgskolelektor. Underviste i Datateknikk II (C-programmering), Digital signalbehandling, Mikroprosessorteknikk II og Lyd- og bildebehandling. Studieleder for ingeniørstudiene i Telematikk og Data fra 1. januar 1995 til 31. juli 1997.

1997 - 1999 I og M Reklamebyrå AS, Ålesund. Ansatt som konsulent/prosjektleder med ansvar for interaktive medier. Prosjektleder for utviklingen av andre generasjon av websider for Ekornes ASA og en serie interaktive produktpresentasjoner for Ulstein-konsernet (Rolls-Royce Marine).

1999 - 2007 Mimer AS/Tafjord Mimer AS, Ålesund. Ansatt først som prosjektleder innen webutvikling og sendere storkundeansvarlig. Ansvar for leveranse av kommunikasjonsløsninger til Møre og Romsdal fylkeskommune, Aker Yards, Stokkegrupen, Flakk-gruppen og Sunnmørsposten.

Rapporter

Foredrag og presentasjoner

Undervisning

Underviste i følgende fag ved Møre og Romsdal ingeniørhøgskole og Høgskolen i Ålesund: Digital transmisjon, Digital signalbehandling, Mikroprosessor utvikling / Mikroprosessorteknikk II, Datateknikk II (C-programmering), Datakommunikasjon III(ISO-protokoller og TCP/IP-protokoller), Lyd- og bildebehandling (anvendt digital signalbehandling og koding for kompresjon), Elektronikk II.

Utarbeidet og underviste våren 1993 et 20 timers kurs i UNIX for nyutdannede telematikkingeniører.

Underviste i Word og Excel i to kurs som Avdeling for etter- og videreutdanning laget for arbeidsmarkedsopplæringen våren 1994 og høsten 1995, og i PowerPoint og Internett på samme kurs våren 1996.

Utarbeidet høsten 1994 et 4 timers kurs i bruk av Internet-tjenester med vekt på elektronisk post. Kurset ble holdt for til sammen 80 tilsatte ved Høgskolen i Ålesund.

Underviste i mars - april 1995 et internkurs på 9 timer om bruk av Internet for ansatte i Møredata A/S

Utarbeidet høsten 1996 et 16 timers kurs i bruk av Internett. Det ble gjennomført første gang for 15 deltakere i oktober 1996 i regi av SEVU. Kurset ble gjennomført igjen for 15 nye deltakere i januar/februar 1997.

Militærtjeneste

1979 - 1980 Kystartilleriet. Rekruttskole på Hysnes fort i Sør-Trøndelag. Utdanning til artilleriradaroperatør og plotter ved KNM Tordenskiold, Håkonsvern, Bergen. Førstegangstjeneste på Grøtsund fort ved Tromsø

1992 - 2004 Heimevernet, Ørskog, Nestlagfører

Tilleggsutdanning

Verv

Hobbyer

Sist oppdatert 30. juli 2013.